CREATIVE

EMBROIDERY

FASHION

CRAFT - HANDMADE

Các thương hiệu của chúng tôi

Hiện tại đang có 5 thương hiệu hoạt động dưới sự quản lý và phát triển của AXEMB. Tất cả những thương hiệu này đều nằm trong lĩnh vực Thêu - Thời trang - Sáng tạo - Craft - Handmade. Tất cả đều có quyền tự do sáng tạo theo hướng riêng.

Anh Xuyến Team
Thêu vi tính Anh Xuyến - AX
RIBI & SACHI Concept
BLVCK Saigon
Designed by NguyenHuuPhong in Saigon